QUY TRÌNH SẢN XUẤT

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG:

Nguyên vật liệu đầu vào được chọn lựa từ những nhà cung cấp uy tín và đánh giá nghiêm ngặt theo 03 tiêu chí chính như sau:

Thiết lập đầy đủ các chỉ tiêu nguyên vật liệu, đáp ứng các tiêu chuẩn về An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) theo quy định của Luật thực phẩm trong nước và quốc tế.

Nhà cung cấp được đánh giá trước khi mua hàng và định kỳ hằng năm dựa trên tiêu chí đạt chứng nhận ATVSTP trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, nhà cung cấp được yêu cầu cam kết không sử dụng phụ gia ngoài danh mục, không chiếu xạ, NON GMO (không biến đổi gen)…và không vi phạm tiêu chuẩn về môi trường.

100% nguyên vật liệu được kiểm tra, kiểm soát chất lượng trước khi đưa vào sản xuất, bao gồm cả kiểm tra ngoại quan kho hàng và các phương tiện vận chuyển đạt chuẩn ATVSTP.

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG:

PHÒNG THÍ NGHIỆM:

Tại Tapiotek, các nguyên vật liệu và sản phẩm đều trải qua nhiều khâu kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Kết quả thử nghiệm phải đảm bảo sự chính xác, trung thực và khách quan” là phương châm vận hành phòng thí nghiệm của chúng tôi.

PHÒNG THÍ NGHIỆM:

SƠ ĐỒ SẢN XUẤT

SƠ ĐỒ SẢN XUẤT

Đối tác